Společnost c31 s.r.o. vznikla transformací firmy SAFU s.r.o. založené v roce 2000. Rozšířením služeb o realizaci staveb a projektovou činnost ve výstavbě je schopna pokrýt celé portfolio prací v oblasti výstavby a údržby pozemních a dopravních staveb.

Při své činnosti ctíme požadavky klientů, dbáme na pečlivé a technologicky správné provedení a čerpáme z historicky ověřených řešení, při současné aplikaci nejnovějších trendů, ve kterých se průběžně vzděláváme. Za samozřejmost považujeme ochranu životního prostředí, jak v průběhu realizace staveb, tak formou volby používaných i navržených technologií.